nieuwbouw

restaurant C R K L

Ontwerp van een restaurant met bovenliggende woongelegenheid. In de robuuste omgeving werd een statisch gebouw ontworpen met een verfijnde ruwheid. Het geheel werd opgevat als een ruw, gesloten volume waar bepaalde volumes werden weggesneden om openingen te creëren. Op deze plaatsen werd een ander type baksteen gebruikt die bezet werd met een fris witte kalei. Dit zorgt voor een samenspel tussen open-gesloten en massief-slank.

Landschapsontwerp: Studio Verde
Interieur: Maister
Fotografie: Klaas Verdru